DJ Hannes villkor

Allmänt

• I våra kompletta paket ingår DJ, ljud -och ljusanläggning, rigg och riv och 4 timmars speltid.
Förlängd speltid. Om ni önskar  debiterar vi 500:- extra per ny påbörjad timme.
Riggning av anläggning sker ca 2 timmar innan dansen börjar, om inget annat önskas av kund.
Demontering sker normalt sett efter eventet är slut, om inget annat avtalats.
Tidig riggning. Önskas att anläggningen ska riggas under dagen före spelkvällen tillkommer en kostnad på 500kr ex moms. Riggning i direkt anslutning till spelningen ingår i priset. Räkna med att riggningen tar 1- 2 timmar för (Discopaket Mini, Mellan) och 2-4 timmar för (Disocpaket Magnum, Mega och Monumental) Den exakta tidsåtgången beror på lokalens utformning, lastmöjligeter, våningsplan tillgång till hiss mm.
Transport -och resekostnad tillkommer med 45:- per mil till den önskade destinationen.
• Om lokalen saknar hiss och det innebär att många trappor är den enda vägen till lokalen tillkommer 500kr inklusive moms extra per riggning.

Ansvar vid hyra av teknik

• Om DJ Hannes egen eller inhyrda utrustning går sönder som orsak av försumlighet från kundens sida eller på grund av gäster på festen står kunden för att ersätta DJ Hannes eller eventuell extern uthyrningsfirma till fullo för detta. Detta gäller även om DJ Hannes är på plats.
• DJ Hannes kan endast ansvara för att DJ Hannes egna utrustning samt via DJ Hannes inhyrd utrustning använd på rätt sätt när DJ Hannes är närvarande. All annan tid ansvarar kunden själv för all utrustning på plats. Det är kundens ansvar att ta väl hand om utrustningen– särskilt vid tillfällen då DJ Hannes inte är på plats.
• Kunden ansvarar också för att utrustningen på plats inte blir stulen. Kunden ansvarar också för att inhyrd utrustning kommer tillbaka till uthyrningsfirman i ursprungsskick och i god tid om detta avtalats i bokningen. Detta gäller även för utrustning som lämnas i festlokalen över natten.
• Vid utomhusevent, skall alltid utrustningen vara under tak/skydd vid regn.

Bokning/Avbokning

• Offert ställd av DJ Hannes är giltig i 7 dagar, om ej annat anges. Totalpriset anges exklusive moms för företagskunder och privatkunder om ej annat anges på offerten
• När kunden accepterat DJ Hannes offert har kunden gjort en definitivbokning. Definitivbokningen är bindande både för kunden och för DJ Hannes, med undantag för de punkter som anges i detta dokument.
• Vi skickar aldrig ut bokningsbekräftelse förrän vi är överens med kunden som bekräftat beställning per mejl eller telefon.
• Senast 1 månad innan spelningsdatum måste en preliminärbokning bli definitiv. Om så ej sker förlorar kunden sin reservation av spelningsdatumet.
• Om kunden preliminärbokat och DJ Hannes får en annan bokningsförfrågan samma datum kan kunden behöva göra bokningen definitiv tidigare än 1 månad före festdatumet. I ett så dant fall har alltid den kund som preliminärbokat först prioritet till spelningsdatumet.
• DJ Hannes kan senast 2 veckor före spelningsdatumet avboka en definitivbokning om särskilda skäl föreligger (till exempel sjukdom eller personliga skäl), kunden får i sådant fall erbjudande om alternativ DJ till samma eller billigare totalpris.
• Om DJ Hannes blir sjuk på spelnings datumet erbjuds kunden en alternativ DJ till 75% av totalpriset. Kunden har i ett sådant läge också rätt att helt avboka spelningen och behöver i ett sådant fall endast betala för hyra av eventuell utrustning.
• Avbokning måste ske senast fyra veckor innan engagemangsdatumet för att inte debitering ska ske. Avbokning 1 vecka innan debiteras med 50% av det offererade priset. Avbokas spelningen dagen innan eller samma dag debiteras hela det överenskomna priset.

Vi är lyhörda för era önskemål – Du som kund kan alltid lita på att DJ Hannes levererar det Du har beställt ifrån oss.

Betalning

• Våra priser är exklusive moms.
• Faktura 10 dagar netto till angivet bankgiro eller swish gäller för betalning för privatpersoner företag samt statliga institutioner och verk om inget annat avtalats.
• Kreditprövning kan i vissa fall bli aktuellt.
• Om kunden önskar få en pappersfaktura skickad per post debiteras 50 kr i faktureringsavgift, exklusive moms.
• Betalning ska vara DJ Hannes tillgodo på angivet bankgiro inom den på fakturan specificerade betalningstiden. Vid för sent slutbetalad faktura debiteras 15% dröjsmålsränta samt en förseningsavgift på 100 kr exklusive moms. Faktura som inte betalats inom totalt 60 dagar skickas till inkassobolag.
• Utländska kunder betalar halva totalpriset inklusive moms i förskottsbetalning. Faktura på förskottsbetalning skickas över mail och ska vara betald senast 2 veckor före spelningsdatumet om ej annat anges på fakturan. Resterande totalbelopp betalas på faktura om skickas i samband med spelningsdatumet. Eventuella bankavgifter i samband med betalning från utlandet betalas av kunden.

Övriga frågor kring villkor

• Vi innehar F-skattesedel. Har du funderingar över våra villkor eller frågor som inte står med på denna sida är du välkommen att ringa/sms:a oss på 0768305137 eller kontakta oss när som helst!

Dessa villkor kan komma att uppdateras/ändras efter hand.